Hengityssuojainten luokat ja mallit

Hengityssuojainten luokat ja mallit

Hengitysilmassa voi olla haitallisia tai vaarallisia aineita, joiden vuoksi työtehtävissä tai vapaa-ajan harrastuksissa on tarpeen käyttää hengityssuojainta. Suojaimiin merkityt luokat kertovat suojaustehosta ja auttavat löytämään tarpeeseen sopivan tuotteen. Suojaimen valinta kannattaa tehdä huolella, sillä vääräntyyppinen suodatin saattaa altistaa käyttäjän enemmän kuin ilman suojainta työskentely. Kokosimme pikaoppaan hengityssuojaimen valintaa helpottamaan.

Hengityksensuojaimet jaetaan toimintaperiaatteeltaan kahteen pääluokkaan: suodattaviin suojaimiin ja eristäviin suojaimiin eli hengityslaitteisiin. Suodattavat suojaimet valitaan silloin kun ilmassa on epäpuhtauksia, joita ei haluta hengittää. Eristävät suojaimet eli hengityslaitteet puolestaan puhaltavat puhdasta ilmaa hengitettäväksi.

Sisältö:
Antaako hengityssuojain riittävän suojan?
Suodattavat hengityssuojaimet ja niiden luokat
Hengityssuojainten mallit

Antaako hengityssuojain riittävän suojan?

Hengityssuojainta valittaessa olennaista on tietää mitä haitallisia aineita ja minkälaisina pitoisuuksina ne hengitysilmassa esiintyvät. Terveydelle haitallisia aineita voi päästä ilmaan monella tapaa (mm. hiontapölynä, haihtumalla, harjauksen seurauksena tai ruiskuttamalla) ja pitoisuuteen vaikuttavat aineen ominaisuudet, käyttötapa ja määrä, käyttöaika, tila sekä ilmastointi.

Suojaimet ja suodattimet on jaettu eri luokkiin ja tyyppeihin, joiden avulla käyttökohteeseen ja -tilanteeseen sopivan suojan valinta onnistuu. Myyjää voi ja kannattaa aina konsultoida, jos ei ole varma onko suojain riittävä ja myös esimerkiksi työpaikan terveyshuollosta voi kysyä neuvoa.

Kun suojain on valittu, on tärkeää valita siihen oikea suodatin mallin ja merkin mukaan. Näin varmistetaan, että suojausteho säilyy oikeana. Käytettäessä suojainta tulee myös varmistaa, että suojain asettuu kasvoille tiiviisti. Suojaimen mahdollisten vuotojen testaus onnistuu helposti itse.

Osa suodattimista on kertakäyttöisiä, joten ne on vaihdettava jokaisen käyttökerran jälkeen. Tiettyjä suodattimia voi käyttää useamman kerran, mutta suojan riittävyyttä pitää tarkkailla käytettäessä. Jos esimerkiksi kaasu alkaa tuoksumaan kaasunsuodattimen läpi, pitää se vaihtaa välittömästi.

Suodattavat hengityssuojaimet ja niiden luokat

Suodattavat suojaimet on jaettu kolmeen ryhmään suojaustehon perusteella: pölyä suodattavat, kaasuja suodattavat sekä yhdistelmäsuojat. Suodattavissa suojaimissa ilma kulkee suodattimen läpi ja epäpuhtaudet jäävät suodattimeen. Suodattavia suojaimia käytetään silloin, kun ilmassa ei ole häkää tai muita happea syrjäyttäviä kaasuja ja ilman happitilavuus on yli 17 tilavuusprosenttia.   

Pölyä suodattavat hengityssuojaimet eli hiukkassuodattimet

Hiukkassuodattimet sopivat esimerkiksi maatalouden yleissuojaimeksi. Hiukkassuojaimet jaetaan kolmeen luokkaan suojaustehon perusteella:

P1-luokan suojain suojaa vähätehoisilta ja ärsyttäviltä pölyiltä, esimerkiksi lannoite- tai muokkauspölyltä
P2-luokan suojain suojaa P1-luokan lisäksi terveydelle haitallisilta kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta, esimerkiksi metallipölyltä
P3-luokan suojain kattaa P1 ja P2-luokat ja suojaa lisäksi myrkyllisiltä pölyiltä, homepölyltä, bakteereilta, viruksilta sekä radioaktiivisilta yhdisteiltä 

Kaasua suodattavat suodattimet

Kaasusuodatinta valittaessa tulee tietää kaasu, jota vastaan suojaudutaan sekä kaasun tai höyryn pitoisuus. Käyttöikään vaikuttaa suodattimen kaasunsitomiskyky sekä käyttökohteen kaasu- tai höyrypitoisuudet, ilman kosteus sekä käyttäjän hengityksen tilavuus ja taajuus. Kun kaasun haju tulee suodattimen läpi, tulee suodatin vaihtaa heti. Kaasusuodatin tunnetaan myös aktiivihiilisuodattimena.

Kaasusuodattimet on luokiteltu tyyppeihin sen mukaan, millaisilta kaasuilta ne suojaavat:

A -tyypin suojain: orgaaniset kaasut ja höyryt, kuten liuottimet ja useimmat torjunta-aineiden kaasut
B -tyypin suojain: epäorgaaniset kaasut ja höyryt, esimerkiksi rikkivety ja kloori 
E -tyypin suojain: happamat kaasut kuten rikkidioksidi sekä säilöntäaineiden kaasut, esimerkiksi rikkidioksidi    
K -tyypin suojain: ammoniakki ja sen yhdisteet, esimerkiksi etyleenidiamiini
Hg -tyypin suojain: elohopeahöyry, huom. käytöikä on korkeintaan 50 tuntia
P3R* -tyypin suojain: kaikenlaiset hiukkaset, R* -merkitty suodatin on tarkoitettu käytettäväksi montaa kertaa

Kaasusuodatinten tuotetiedoista voit tarkastaa suodattimen soveltuvuuden.

Yhdistetyt suojaimet

Monissa töissä on tarpeen suojautua sekä kaasuilta että pölyiltä, tällöin valitaan yhdistetty suodatin. Yhdistetyn pölyltä ja kaasuilta suojaavan suodattimen voi laittaa puoli- tai kokonaamariin.  

Hengityssuojainten mallit

Hengityksen suojaimet on jaettu kevytsuodattimiin eli suodattaviin puolinaamareihin, puolinaamareihin kokonaamareihin ja moottoroituihin hengityksensuojaimiin.

Kertakäyttöiset kevytsuojaimet

Kevytsuojaimista eli suodattavista puolinaamareista käytetään myös nimitystä kertakäyttösuojain. Kolmeen suojausteholuokkaan (FFP1, FFP2, FFP3) jaoteltuja kevytsuojaimia voi käyttää vain pölyjen suodattamiseen. Kevytsuojaimien uloshengitysventtiilillä vähennetään hengitysvastusta. Uloshengitysventtiilin ansioista käyttö on lisäksi miellyttävämpää, kun hengityksestä aiheutuva vesihöyry ei tiivisty suojaimen sisälle.

Kevytsuojain tulee asettaa kasvoille tiiviisti. Tiiviyttä voi testata painamalla suojainta kämmenellä ja puhaltamalla suodattimen läpi. Suojain tulee vaihtaa, kun huomaa hengityksen muuttuvan raskaammaksi. Kevytsuojaimet ovat kertakäyttöisiä.

Puolinaamarit

Puolinaamarissa voidaan käyttää erilaisia suodattimia tarpeen mukaan, ennen käyttöä on tiedettävä aine, jolta suojaudutaan. Suojain asetetaan kasvoille tiiviisti, tiiviyden voi testata peittämällä suojaimen aukot. Puolinaamari tulee puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen ja käytettävä suodatin vaihdetaan suodatinkohtaisten ohjeiden mukaan.

Kokonaamarit

Kokonaamari suojaa hengityksen ohella ihoa ja silmiä ja suodatin on valittavissa käyttötarkoituksen perusteella. Kokonaamari puhdistetaan samalla tavoin kuin puolinaamari.  

Lisäksi kannattaa huomioida maskin mukavuus työskennellessä, hyvin istuvan maskin käyttö sujuu vaivatta pidemmänkin aikaa. Suojaimeen kiinnitetyillä heijastimilla voidaan lisätä työturvallisuutta ja suojaimen suodatin tulee aina valita malli- ja merkkikohtaisesti.

Hengityssuojaimiin on saatavilla myös varaosia ja lisävarusteita.

Hengityslaitteet

Hengityslaitteet tuottavat käyttäjälle puhdasta ilmaa tai happea käyttöympäristön ilmasta riippumatta. Hengityslaitteet on jaettu raitisilma-, letkullisiin paineilma- sekä kannettaviin hengitysilmalaitteisin. Yleisimmin käytössä ovat paineilmalaitteet, jotka poistavat hengitysvastuksen kokonaan. Kaikissa laitteissa käytetään hengitysilman puhdistinta.